CSI web trading

CSI web trading

Giao dịch trực tuyến
Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá trực tuyến

Thông tin thị trường

Toàn cảnh thị trườngXem thêm

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm nay ước đạt 2-3%

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP năm nay ước đạt 2-3%

Chính phủ ước tính tăng trưởng GDP năm nay ở mức 2-3% trong báo cáo gửi Quốc hội. Nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô giai đoạn 2016-2019 đạt và vượt, trong đó có năng suất lao động, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào GDP. Mục tiêu tổng quát giai đoạn tới là phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đối tác
Hotline
(+84) 24 3926 0099
Top
MỞ TÀI KHOẢN ONLINE