Chứng khoán Kiến Thiết CSI tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022
huyennt
Ngày 14/4/2022, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Mã chứng khoán: CSI) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 14/4/2022, Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam (Mã chứng khoán: CSI) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Tham dự đại hội có sự góp mặt của đông đảo cổ đông là đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 81.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo của ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động của năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Đại hội cũng nhất trí thông qua nhiều tờ trình về một số vấn đề quan trọng, cụ thể:

1. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022

2. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022

3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát

4. Tờ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty

5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung bộ Quy chế công ty

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 13

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát. Kết quả bỏ phiếu ghi nhận bà Trần Thị Nhung trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Hầu hết những tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao của Đại hội cổ đông. Sự thành công của đại hội là dấu ấn khẳng định việc thực hiện hoá những định hướng phát triển của công ty trong năm 2022 nói riêng và trong tương lai nói chung. Trước những thời cơ và thách thức của thị trường chứng khoán trong thời gian tới, CSI đã trang bị đầy đủ những chiến lược kinh doanh sáng tạo và phù hợp, giúp CSI tiếp tục tốc độ tăng trưởng cao và ngày một khẳng định vị thế tiên phong chứng khoán công nghệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

0 bình luận, đánh giá về Chứng khoán Kiến Thiết CSI tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đăng ký thông tin để nhận tin tức và cập nhật mới nhất hàng ngày từ chúng tôi
0.49668 sec| 954.016 kb