Kiến thức đầu tư

Các khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán

Các khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán

29/08/2023
Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:
Đăng ký thông tin để nhận tin tức và cập nhật mới nhất hàng ngày từ chúng tôi
0.75753 sec| 832.422 kb