Các khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán

29/08/2023
CSI Research Center
CSI Research Center
Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

Cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua/bán,.... các loại chứng khoán khác do Bộ tài chính quy định. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt.

Cổ phiếu là gì?

Là một tờ giấy có giá chứng nhận quyền sở hữu một lượng cổ phần nhất định trong công ty phát hành của người nắm giữ nó. Người nắm giữ cổ phiếu gọi là cổ đông. Đối với các công ty cổ phần trên thị trường hiện nay, thông thường cổ phiếu được phát hành dưới hai dạng chính đó là cổ phiếu ưu đãi (có thể là ưu đãi về cổ tức, về quyền biểu quyết hay các ưu đãi khác do công ty quyết định...) và cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường).

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi khác nhau trên 5 phương diện sau:

 

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu ưu đãi

Tính bắt buộc phát hành

Không

Cổ tức

Phụ thuộc vào KQKD

Lợi tức ổn định

Quyền biểu quyết

Có quyền theo số lượng cổ phần nắm giữ

Không có quyền biểu quyết (trừ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết)

Khả năng chuyển đổi

Không

Có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường

Khả năng tự do chuyển nhượng

Không

 

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ chứng khoán (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường là trong những khoảng thời gian cụ thể, và phải hoàn trả khoản cho vay ban đầu khi nó đáo hạn. Trái phiếu thường có 2 loại là trái phiếu chính phủ & trái phiếu DN.

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai là một hợp đồng chuẩn hóa giữa bên bán và bên mua về việc giao dịch một tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá xác định trước.

Chứng quyền có bảo đảm là gì?

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán cho phép người sở hữu được QUYỀN mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước một thời điểm đã được ấn định trong tương lai.

0 bình luận, đánh giá về Các khái niệm cơ bản về thị trường chứng khoán

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đăng ký thông tin để nhận tin tức và cập nhật mới nhất hàng ngày từ chúng tôi
0.37878 sec| 943.781 kb