7 nguyên tắc khi đầu tư chứng khoán

02/01/2024
CSI
CSI

Bạn có muốn đầu tư chứng khoán một cách thành công, an toàn và hiệu quả? 
Bạn có muốn biết các nguyên tắc vàng khi đầu tư chứng khoán mà các nhà đầu tư lão luyện và thành công luôn tuân thủ? 
Vậy hãy "nằm lòng" ngày 7 nguyên tắc vàng trong làng đầu tư chứng khoán này nhé!

Nguyên tắc số 1: Không để mất tiền

Đây là nguyên tắc vàng đầu tiên và quan trọng nhất khi đầu tư chứng khoán, được Warren Buffett - nhà đầu tư huyền thoại và giàu nhất thế giới - luôn nhắc nhở. Khi đầu tư chứng khoán, bạn phải chấp nhận rằng sẽ có những lúc bạn phải chịu lỗ, nhưng bạn phải cố gắng hạn chế lỗ tối thiểu và không để mất tiền nhiều. Để làm được điều này, bạn cần:

 • Lựa chọn cổ phiếu của các công ty có nền tảng tài chính vững chắc, có kết quả kinh doanh tốt, có tiềm năng tăng trưởng cao, có định giá hợp lý, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố bên ngoài.
 • Xác định điểm vào và điểm ra của cổ phiếu một cách khoa học, dựa trên các phân tích kỹ thuật và cơ bản, không dựa vào cảm xúc hay suy đoán.
 • Đặt ra nguyên tắc cắt lỗ khi cổ phiếu giảm giá đến một mức nhất định, thường là 5% - 10%, để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn vốn.
 • Không đầu cơ, không theo đám đông, không để tâm lý tham lam hoặc sợ hãi chi phối quyết định đầu tư.

Nguyên tắc số 2: Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Đây là nguyên tắc vàng thứ hai khi đầu tư chứng khoán, được nhiều nhà đầu tư thành công áp dụng. Khi đầu tư chứng khoán, bạn không nên đặt trứng vào một rổ, mà nên đầu tư vào nhiều cổ phiếu khác nhau, thuộc các ngành nghề, khu vực, quốc gia khác nhau, để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời. Để làm được điều này, bạn cần:

 • Nghiên cứu và phân tích thị trường chứng khoán, để hiểu được xu hướng, cơ hội và thách thức của các ngành nghề, khu vực, quốc gia khác nhau.
 • Lựa chọn cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh, có nhu cầu cao và ổn định, có khả năng chịu đựng biến động của thị trường, có định giá hấp dẫn, có tiềm năng tăng trưởng cao.
 • Phân bổ vốn đầu tư một cách hợp lý, dựa trên mức độ rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng cổ phiếu, không nên đầu tư quá nhiều vào một cổ phiếu, mà nên đầu tư vào nhiều cổ phiếu với tỷ trọng khác nhau.
 • Thường xuyên theo dõi và tái cân bằng danh mục đầu tư, để điều chỉnh tỷ trọng của các cổ phiếu theo biến động của thị trường, để bán cổ phiếu lỗ hoặc chậm tăng, để mua cổ phiếu có triển vọng tốt hơn.

Nguyên tắc số 3: Giao dịch theo nguyên tắc
Đây là nguyên tắc vàng thứ ba khi đầu tư chứng khoán, được các nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn tuân thủ. Khi đầu tư chứng khoán, bạn không nên giao dịch một cách tùy tiện, mà nên có một nguyên tắc giao dịch rõ ràng, để hướng dẫn cho bạn khi nào nên mua, bán, giữ hay chờ cổ phiếu. Để làm được điều này, bạn cần:

 • Xác định mục tiêu đầu tư của mình, bao gồm mức độ rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận, thời gian đầu tư, phong cách đầu tư (dài hạn, ngắn hạn, đầu cơ, v.v.).
 • Lập kế hoạch đầu tư, bao gồm các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu, phương pháp phân tích cổ phiếu, phương pháp xác định điểm vào và điểm ra, phương pháp quản lý vốn và rủi ro, phương pháp theo dõi và đánh giá hiệu quả đầu tư.
 • Thực hiện kế hoạch đầu tư một cách nghiêm túc, kiên định và nhất quán, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, tin đồn, đám đông hay bất kỳ yếu tố nào khác không liên quan đến kế hoạch của mình.

Nguyên tắc số 4: Am hiểu về lĩnh vực kinh doanh của công ty
Đây là nguyên tắc vàng thứ tư khi đầu tư chứng khoán, được Warren Buffett - nhà đầu tư huyền thoại và giàu nhất thế giới - khuyên dùng. Khi đầu tư chứng khoán, bạn không nên mua cổ phiếu của các công ty mà bạn không hiểu rõ về lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, đối thủ, v.v. của họ. Bởi vì, nếu bạn không hiểu rõ về công ty mà bạn đầu tư, bạn sẽ không thể đánh giá được tiềm năng, rủi ro, cơ hội và thách thức của công ty đó, cũng như không thể dự báo được tương lai của công ty đó. Để làm được điều này, bạn cần:

 • Tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh của công ty, bao gồm ngành nghề, thị trường, xu hướng, v.v.
 • Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, đối thủ, chiến lược, v.v.
 • Tìm hiểu về tình hình tài chính của công ty, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, dòng tiền, các tỷ lệ tài chính, v.v.
 • Tìm hiểu về định giá của công ty, bao gồm giá cổ phiếu, giá trị sổ sách, giá trị thị trường, giá trị nội tại, các chỉ số định giá, v.v.

Nguyên tắc số 5: Nguyên tắc tâm lý trái ngược với đám đông

Đây là nguyên tắc vàng thứ năm khi đầu tư chứng khoán, được nhiều nhà đầu tư thành công áp dụng. Khi đầu tư chứng khoán, bạn không nên theo đuổi đám đông, mà nên có tư duy độc lập và khác biệt. Bởi vì, đôi khi, đám đông sẽ sai lầm, và nếu bạn theo đám đông, bạn sẽ chịu lỗ cùng đám đông. Để làm được điều này, bạn cần:

 • Không để bị cuốn theo cảm xúc của đám đông, như tham lam, sợ hãi, hoảng loạn, v.v.
 • Không để bị ảnh hưởng bởi tin đồn, thông tin sai lệch, lời khuyên không chuyên môn, v.v.
 • Không để bị lôi kéo vào các cổ phiếu hot, cổ phiếu tăng nóng, cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao, v.v. mà không có cơ sở phân tích.
 • Có tư duy phản biện, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá khách quan, ra quyết định đầu tư dựa trên nguyên tắc và kế hoạch của mình.

Nguyên tắc số 6: Định giá chính xác công ty trong dài hạn
Đây là nguyên tắc vàng thứ sáu khi đầu tư chứng khoán, được nhiều nhà đầu tư dài hạn áp dụng. Khi đầu tư chứng khoán, bạn không nên quan tâm quá nhiều đến biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn, mà nên quan tâm đến giá trị của công ty trong dài hạn. Bởi vì, giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất định, nhưng giá trị của công ty trong dài hạn sẽ phản ánh được sự phát triển bền vững của công ty. Để làm được điều này, bạn cần:

 • Định giá công ty dựa trên các phương pháp phân tích cơ bản, như phương pháp chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flow - DCF), phương pháp so sánh định giá (Relative Valuation), phương pháp định giá tài sản (Asset-based Valuation), v.v.
 • Cập nhật định giá công ty theo các báo cáo tài chính, các thông tin mới nhất về hoạt động kinh doanh, các sự kiện quan trọng, v.v.
 • So sánh định giá công ty với giá cổ phiếu trên thị trường, để xác định cổ phiếu đó có đang bị định giá quá cao, quá thấp hay hợp lý, để ra quyết định mua, bán hay giữ cổ phiếu.

Nguyên tắc số 7: Suy nghĩ dài hạn
Đây là nguyên tắc vàng thứ bảy khi đầu tư chứng khoán, được nhiều nhà đầu tư dài hạn áp dụng. Khi đầu tư chứng khoán, bạn không nên quan tâm quá nhiều đến biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn, mà nên quan tâm đến giá trị của công ty trong dài hạn. Bởi vì, giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất định, nhưng giá trị của công ty trong dài hạn sẽ phản ánh được sự phát triển bền vững của công ty. Để làm được điều này, bạn cần:

 • Có tầm nhìn xa, không để bị cuốn theo cơn sốt hay cơn lạnh của thị trường, không để bị rối loạn bởi những tin đồn hay thông tin nhiễu loạn.
 • Có niềm tin vào công ty mà bạn đầu tư, không để bị nản chí khi cổ phiếu giảm giá, không để bị tham lam khi cổ phiếu tăng giá, không để bị hấp dẫn bởi những cổ phiếu khác có vẻ hấp dẫn hơn.
 • Có kiên nhẫn, không vội vàng bán cổ phiếu khi chưa đạt được mục tiêu định giá, không vội vàng mua cổ phiếu khi chưa có cơ hội tốt, không vội vàng chuyển đổi danh mục đầu tư khi chưa có lý do chính đáng.
 • Có kiến thức, không ngừng học hỏi và cập nhật thông tin về công ty mà bạn đầu tư, về thị trường chứng khoán, về các phương pháp phân tích và định giá cổ phiếu, v.v.

----------------

Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Zalo group: Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Facebook: Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam CSI
Hotline: 0886 998 288
Email: online@vncsi.com.vn

0 bình luận, đánh giá về 7 nguyên tắc khi đầu tư chứng khoán

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Đăng ký thông tin để nhận tin tức và cập nhật mới nhất hàng ngày từ chúng tôi
0.38432 sec| 967.367 kb